Disclaimer

1. ALGEMEEN

Deze bepalingen geven de voorwaarden aan waaronder Raaklijn toegang verleent tot deze website.

Raaklijn biedt u deze website (www.raaklijn.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden hierna uiteengezet.

Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

2. INFORMATIE

Deze website bevat informatie over Raaklijn.

Raaklijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

3. LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere informatiebronnen. Deze informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Raaklijn controleert de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Raaklijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich bij andere informatiebronnen bevindt en waarnaar de Raaklijn verwijst.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Raaklijn behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.